Drobečková navigace

Úvod > Družina > Úplata za školní družinu

Úplata za školní družinu

Stanovení výše úplaty za pobyt dítěte ve školní družině

Ředitelka Základní školy Netín, okres Žďár nad Sázavou stanovuje podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) výši úplaty za pobyt dítěte ve školní družině.

Úvodní ustanovení

Úplatu za pobyt dítěte ve školní družině umožňuje stanovit § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., kdy „vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu“.

Výše a podmínky úplaty

Úplatu platí rodiče nebo jiní zák. zástupci dítěte (dále jen plátce) dětí, které navštěvují školní družinu.

Úplata je stanovena ředitelem školy ve výši 80 Kč měsíčně za každé zapsané dítě.

Částka se platí vychovatelce ve dvou splátkách. První splátka za měsíc září, říjen, listopad, prosinec je splatná k 30.9., druhá splátka za měsíc leden, únor, březen, duben, květen a červen je splatná k 31.1.

K 1. 1. 2024 určuje výši úplaty zřizovatel.

Osvobození od úplaty

Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.

Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.

Ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku.

Prokazování příjmů zákonných zástupců

Za příjem se považují všechny příjmy podle zákona č. 463/1991 Sb. o životním minimu ve znění zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 271/2001 Sb.

Sankce při neplacení úplaty

V případě opakovaného prodlení úhrady poplatku nebo úplného neplacení poplatku může být žák ze školní družiny vyloučen.

Platnost

Stanovení výše úplaty za pobyt dítěte ve školní družině nabývá platnosti dne 1.9.2023.

Mgr. Gabriela Holá