Úvodní fotografie

O škole

Základní charakteristikou školy je vzdělávání žáků v malém kolektivu s individuální péčí a se spojenými ročníky, tj. spolupráce mladších se staršími, dětí nadaných i žáků se specifickými poruchami učení. Touto přirozenou skladbou žákovského kolektivu děti získávají nezaměnitelné sociální dovednosti při každodenní práci.

Škola se zapojuje do řady vzdělávacích akcí v okolí a do výchovných projektů – soužití se seniory a s lidmi s postižením, humanitní sbírky na podporu nemocných dětí, ochrana zdraví dětí, ekologie, třídění odpadů, ochrana před negativními vlivy, první pomoc, šikana. Velký důraz je kladen na zajištění plynulého přechodu žáků do plně organizované školy.

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou